• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP konstruerar en av Norges längsta broar

WSP har fått i uppdrag att konstruera 960 meter av den totalt 1290 meter långa bron över Tresfjorden, väster om Ålesund. Bron kommer att bli en av Norges längsta och byggs för att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön. Norska trafikverket, Statens vegvesen, är uppdragsgivare och Norska Multiconsult är generalkonsult. Bron beräknas att vara klar om två år.

 

Väg E136, runt Tresfjorden i Norge, är en olycksdrabbad sträcka som består av smala sektioner och skarpa kurvor. Den har en genomsnittlig trafik på mellan 1900 och 2500 fordon per dygn, varav 20 procent består av tung trafik. Den nya bron över Tresfjorden är en av flera åtgärder i området för att förbättra miljön och få snabbare och säkrare kommunikationer.

– Att konstruera en stor och unik bro är alltid en utmaning. Nu är det dessutom en av Norges längsta broar vi ska bygga så det är förstås extra spännande. WSPs uppdrag består av att ta fram konstruktionsberäkningar, arbetsritningar och armeringsspecifikationer för 960 meter av den totalt 1290 meter långa broöverbyggnaden, säger Karl-Gunnar Lundström, avdelningschef på WSP.

Konstruktionen består av spännarmerade lådbalkar av betong och bron kommer att ha en seglingshöjd på 32 meter. Konstruktionsberäkningarna för bron i sin helhet utförs genom modellering för 3D analys.

Tresfjordbron beräknas leda till en besparing på ca 13 km mellan orterna Örskogfjellet och Åndalsnes. Invigning sker om två år.   

Läs mer om broprojektet

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown