• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP lanserar Hållbarhetsmanualen

Ett webbaserat verktyg för hållbarhetsstyrning i projekt

 

Hållbarhetsmanualen innehåller samtliga krav som kan vara aktuella för bygg- och anläggningsbranschen. Den fungerar som ett verktyg för att följa lagar och regler i projekt och verksamhet då den samlar all inforamtion om lagar och krav på ett ställe. Informationen uppdateras regelbundet. Egna företags- och projektspecifika krav kan också enkelt läggas in.

Eftersom databasen innehåller strukturerad och uppdaterad information är Hållbarhetsmanualen alltid aktuell och fungerar också som en faktabas som ger möjlighet att söka information om krav.

Systemet innehåller åtaganden och aktiviteter för alla skeden - plan, program, projektering, byggande och förvaltning för samtliga aktörer - kommun, byggherre, konsulter, entreprenör, förvaltare och materialleverantör.

Systemet kan exportera önskad informationen i digitalt BIM-format till andra digitala system.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown