• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP delaktig i tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Idag, den 5 maj, tas det första spadtaget för tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. WSPs uppdrag omfattar bland annat el, VVS, säkerhet, kommunikation, BIM-samordning och BIM-strategi.

 

Västfastigheter ansvarar för genomförandet och NCC är generalentreprenör.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus blir med tillbyggnaden ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning. Även de befintliga lokalerna kommer att renoveras och anslutas till det nya sjukhuset.

Den nya byggnaden kommer innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Enkelrum ökar trivseln, trygghetskänslan och därmed också chansen för ett snabbare tillfrisknande. Det blir också enklare för föräldrarna med enkelrum och möjligheter att övernatta. Enkelrummen bidrar dessutom till en bättre sjukhushygien med minskad risk för spridning av infektioner. Medarbetarnas behov av en god arbetsmiljö är en annan central utgångspunkt för utformningen.

Mark- och grundläggningsarbeten påbörjas under våren 2015. Inflyttning sker successivt från 2018 till 2020.

Följ tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Instagram:
@vastfastigheter
#barnsjukhusetgbg

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown