• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP nummer ett i branschundersökning

WSP är det mest attraktiva konsultbolaget enligt Fastighetsnytts undersökning Branschbarometern.

 

Branschbarometern är en enkätundersökning som vänder sig till yrkesverksamma inom fastighetsbranschen. 62 procent av de som svarat i undersökningen har varit verksamma inom fastighetsbranschen i mer än 10 år.