• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP och Cad-Q utvecklar framtidens BIM

Infrastrukturmarknaden står inför stora förändringar med ökad globalisering, förändrade beställarkrav och fler totalentreprenader. WSP och Cad-Q inleder därför ett strategiskt samarbete för att behålla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM.

 

 Nya förutsättningar avseende såväl teknik, upphandling och beställarfunktioner som hårdare konkurrens, internationalisering och ökad informationshantering ställer allt högre krav på IT-stöd och projekteringsmiljö. Cad-Q, som bygger lösningar för BIM inom infrastruktur, och konsultbolaget WSP, har därför tecknat strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla informationshanteringen i infrastrukturprojekt.

– Vi ser WSP som en ledande internationell aktör som valt att ligga i framkant vad gäller infrastrukturprojektering och infrastrukturmodellering. Tillsammans kommer vi att ta fram nya IT-verktyg och stöd för arbetsprocesser i linje med förändrade förutsättningar och krav, säger Rolf Kjaernsli, VD på Cad-Q.

Samarbetet omfattar utveckling och implementering av system och processer för informationshantering samt verktyg inom transport och infrastruktur. Detta för att båda parter bättre ska kunna hantera informationsflödet genom hela processen från förstudier och utredningar till projektering, byggnation och förvaltning av infrastruktur.

– Målet med vårt samarbete är att hjälpa varandra att uppnå respektive företags mål avseende verktyg och informationsprocesser inom BIM. Cad-Q är, förutom en stabil leverantör med bred kompetens inom informationshantering och Autodeskprodukter, även en potentiell partner för dialog och utveckling, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP.

För ytterligare information v v kontakta:

Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q
Tel: +47 915 75 961 
rolf.kjaernsli@cad-q.no

Niklas Sörensen,
Affärsområdeschef
WSP Samhällsbyggnad
Tel: 070- 268 97 35  
niklas.sorensen@WSPgroup.se

 

Om Cad-Q

Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. Cad-Q arbetar med utveckling och implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-relaterade system till bygg-, fastighets- och industrisektorn. Naviate ™ för Infrastruktur är programvaror som effektiviserar modellbaserad projektering av infrastruktur. Cad-Q grundades 1989 och har cirka 250 medarbetare på 20 kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Cad-Q är en del av Addnode Group-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. Mer information: på http://www.cad-q.se/

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown