• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP och Multiconsult projekterar delsträcka på nya E18

WSP och Multiconsult projekterar nya E18 Tvedestrand - Arendal från Sagene till Harebakken i Arendals kommun i Norge. Projektet kommer att bidra med väsentligt förbättrat trafiksäkerhet och ingår i den norska regeringens plan på en mötesfri väg på hela sträckan mellan Oslo och Kristiansand.

 

Kontraktet vanns i ett öppet anbudsförfarande mellan sju välrenommerade konsultföretag. Uppdraget omfattar 10,1 km fyrfilig Europaväg, 9,7 km länsvägar, en ny planskild korsning, tre tunnlar, 11 broar och sex underfarter. Arbetet startar omgående och planeras pågå till mars 2016, med option på byggplatskontroll under byggtiden fram till 2019.

Uppdraget kommer att genomföras i nära samarbete mellan WSP och Multiconsult. WSP har teknikansvaret för all geoteknik samt för väg och broar på E18.

Den norska regeringen fäster stor vikt vid kontinuerlig mötesfri väg på hela sträckan Oslo – Kristiansand, med syfte att åstadkomma betydligt bättre trafiksäkerhet och kortare restid, vilket är viktigt för både yrkestrafik och persontransporter. Dessutom lägger man stor vikt på att skapa en snabb, pålitlig och säker väg för de omfattande godstransporterna från Stavanger, Kristiansand och Arendal mot Oslo samt från de tunga industrianläggningarna till Kristiansands hamn. Avsikten är bland annat att stärka företagens konkurrenskraft längs hela korridoren.

- Väg- och järnvägsnätet i Norge kommer att vara föremål för mycket omfattande om- och nybyggnationer under lång tid framöver. Det känns mycket stimulerande att vi får bidra med vår kompetens i utvecklingen av Norges infrastruktur, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown