• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP och ORS ser över Torontos tunnelbanevagnar

WSP i Toronto har tillsammans med det svenska delägda dotterbolaget Operations and Rolling Stock Consulting AB fått en order från Bombardier och GO Transit. Uppdraget består i översyn av leveranskedjan för Torontos nya tunnelbanevagnar.

 

WSP i Toronto och ORS, vars huvudägare är WSP Sverige, har nyligen fått en order från Bombardier och GO Transit, att se över leveranskedjan för de nya tunnelbanevagnar som snart ska sättas i trafik i Toronto. Uppdraget omfattar reservdelar och leverantörsanalys, förslag på intern dimensionering, underhålls- och översynsprogram med matchning av delar samt bedömning av verkstadsanläggningar.

– Det här ett spännande uppdrag som visar att WSPs investering i ORS är rätt steg i att väsentligt stärka affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik- och analystjänsterna kompletteras. Tillsammans kan vi erbjuda kompetens genom hela kedjan från analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underhållskeden, säger Niklas Sörensen, Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad.

Uppdraget kommer att utföras på Willowbrooks underhållsanläggning i Toronto samt i Stockholm. De rullande materielen är tillverkade av Nippon Sharyo.

ORS, Operations and Rolling Stock Consulting AB, förvärvades våren 2014 med fokus att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin, med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. Huvudägare är WSP Sverige AB.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown