• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP och PA Consulting Group vinner statligt ramavtal

WSP har i rollen som partner till PA Consulting Group (PA) erhållit tilldelningsbeslut som ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet avseende perioden 2015-2016, med möjlig förlängning till 2018.

 

Avtalet innebär att alla statliga myndigheter, verk och domstolar kan upphandla tjänster från PA med WSP som partner inom områdena management, organisations- och verksamhetsutveckling.

Upphandlingen avser olika tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvaliteten. Tjänsterna omfattar översyn av verksamheter, analys av resultat, organisation, ekonomi, uppföljning och utvärdering.

- Totalt omfattas över 400 statliga myndigheter och andra organisationer av rätten att avropa tjänster via detta ramavtal, säger Ulrik Axelsson Avdelningschef WSP Miljömanagement.

PA Consulting Group tillsammans med WSP erhöll högsta utvärderingspoäng bland totalt 38 anbudsgivare. Ramavtalet gäller under perioden 2015-2016, med möjlighet till förlängning till och med 2018.

- Vi är mycket glada över att tillsammans med PA Consulting Group kunna erbjuda högkvalitativ rådgivning till den statliga sektorn. Uppdraget är mycket betydelsefullt för WSP och helt i linje med vårt fokus på ökad strategisk rådgivning, säger Magnus Meyer VD för WSP Norden.

För att på bästa sätt kunna stödja statliga organisationer etablerade WSP under 2014 ett samarbete med PA. PA Consulting Group är ett världsledande oberoende managementkonsultföretag med verksamhet i 35 länder. Tillsammans erbjuder vi ledande tjänster inom områdena management, innovation, IT, samhällsbyggnad, infrastruktur och miljö.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown