• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP på Business Arena i Göteborg 8 april

Business Arena är en mötesplats i världsklass! Det är Nordens och norra Europas ledande mötesplats för beslutsfattare och ledningspersoner i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

 

I år är ekonomisk politik och valanalys årets inledningstema, det blir två huvudseminarier och tolv fördjupningar. Det ena spåret handlar om fastigheter, ekonomi och finans, det andra handlar om stadsbyggnad. 

Från WSP kommer Agneta Persson – Global Director Designing Future Cities och Fredrik Bergström – Analysis & Strategy Director, att medverka som talare:

 • Hur värder man hållbara fastigheter?
  Agneta Persson, Global director Designing Future Cities, WSP.
  Fördjupning A kl. 11:00
   
 • Handel och staden – lokala förhållanden och generella trender
  Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Director, WSP. 
  Seminarium 2, Stadsbyggnad kl 14.00

Ta del av hela programmet för Business Arena i Göteborg