• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP på plats i Chicago och Singapore för att bidra till att ta höghusprojekt och stadsutveckling till nya höjder

Global Exchange Initiative har gått in i ett spännande skede. Just nu befinner sig medarbetare från Sverige på besök hos WSP-koncernen runt om i världen för att driva nya insikter under temat ”Höga hus – Stadsutveckling når nya höjder”.

 

Besöken är en central del av den satsning som drivs av WSP Samhällsbyggnad, WSP Byggprojektering och WSP Systems. För tillfället befinner sig deltagare av satsningen i Chicago och Singapore. Deltagarna berättar att besöken redan resulterat i värdefulla kontakter och nya perspektiv på planerings- och uppförandeprocessen av höga hus.

Även Hongkong, London och Shanghai besöks under kommande veckor och satsningen utgör en unik jämförelse mellan demografiska förutsättningar, tekniska lösningar och utmaningar kopplat till höghusprojekt.  Att använda sig av WSP-koncernens samlade globala kompetens, och därigenom utforma nya kundlösningar för den svenska marknaden är för WSP en nyckelkomponent i att framgångsrikt utveckla framtidens städer.

WSP-koncernen har varit aktiva inom utvecklingen av Höga Hus i närmare 50 år. Läs mer om andra pågående projekt här: http://www.wsp-pb.com/en/High-Rise/.

 

Kontakta ansvariga chefer för mer information::

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown