• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP på plats vid Höljesdammens invigning

Lördagen den 4 juni återinvigdes Höljesdammen i norra Värmland. WSP-flaggan vajade i vinden bredvid Fortums och NCCs när den nya dammluckan öppnades och vattnet släpptes på.

 

På plats vid invigningen från WSP var; Andreas Halvarsson, Leif Stormark, Pär Gustavsson, Patrik Andersson, Jessica Öhr Hellman och Håkan Bond vilka har jobbat i projektet sedan 2007.

Fortum har satsat 450 miljoner kronor på att bygga om Höljesdammen och utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder för att klara av ett dimensionerande 10 000-årsflöde. Bland annat har 200 000 m³ berg sprängs ut, 25 000 m3 betong gjutits och en ny 17 m bred dammlucka installerats.

WSP:s avdelning Vattenbyggnad har ansvarat för uppdraget, som pågått sedan 2007 och innefattat Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU), förstudie, modellförsök, projektering, stöd vid upphandling av entreprenör, teknikstöd i byggskedet, slutbesiktning, relationshandlingar och nu invigning. Närmare 100 personer, från olika avdelningar och affärsområden inom WSP, har på ett eller annat sätt deltagit i projektet genom åren.

Ca 500 personer deltog vid invigningen som var öppen för allmänheten, där bl.a. landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson och Fortums projektledare Gunnar Henriksson höll tal och berömde konsulten WSP som funnits med genom hela projektet.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown