• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP projekterar Högspecialitetshuset i Örebro

WSP har fått i uppdrag att projektera Högspecialitetshuset, H-huset, vid Universitetssjukhuset i Örebro. Uppdraget omfattar nybyggnad av 27 500 kvm sjukhusbyggnad för högspecialiserad vård samt om- och tillbyggnad av akutmottagningen.

 

(OBS! Skissbild)

Uppdraget utförs av WSP Byggprojektering som ansvarar för byggnadskonstruktionerna och WSP Management som ingår i projektledningsorganisationen.

Bakgrunden till projektet är satsningen på den högspecialiserade vården i syfte att skapa lokalmässiga förutsättningar att bedriva effektiv sjukvård i moderna lokaler som också ger patienter och medarbetarna en god miljö. H-huset byggs för framtidens hälso- och sjukvård och ska innehålla flera kliniker med öppen- och sluten vård inkluderande kirurgi med mera.

Uppdragsgivare är Örebro läns landsting. Uppdraget beräknas pågå fram till hösten 2016.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown