• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP projekterar nedsänkning av väg E45 i centrala Göteborg

Trafikverket har för andra gången på kort tid tilldelat Peab med WSP som konsult, en stor totalentreprenad. Projektet ligger i anslutning till Göteborgs centralstation och är en förlängning på Götatunneln, väg E45. Byggstart planeras till juni 2016.

 

E45 i centrala Göteborg ska byggas om och sänkas ned mellan Stadstjänaregatan och Gasklockan. För att möjliggöra en förtätning av Göteborgs stad och centrum har man i vägplanen valt att utforma första delen av sträckan mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan med en överdäckning som innebär att hus kan byggas ovanpå tunneltaket i framtiden. Resterande sträcka blir öppet tråg och den idag signalreglerade korsningen vid Gasklockan byggs om till planskild lösning. Dessutom ska en befintlig bro i Gullbergsmotet breddas.

– Byggnation med överdäckning och ”tunneldel” innebär att projektet blir mycket teknikintensivt och i stort sett samtliga affärsområden på WSP kommer att bli inblandade. Flera andra stora projekt som exempelvis Västlänken-Centralstation och bygget av Nya Hisingsbron ligger i direkt anslutning och kommer att pågå samtidigt. Det här ställer naturligtvis stora krav på tillfälliga trafikomläggningar och på olika provisoriska lösningar, säger Lars Johansson, avdelningschef på WSP. 

Beräknad entreprenadkostnad ligger på drygt 1 miljard kronor. Byggstart planeras till juni 2016 och projektet planeras pågå till 2021.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown