• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP projektleder och bidrar med expertis i utvecklingen av energieffektiva småhus

WSP har fått nytt förtroende att leda Innovationsklustret för energieffektiva småhus, BeSmå, med ett sekretariat samt bistå med expertis inom teknikområdet energi och småhus. Trä- och Möbelföretagen, TMF, är initiativtagare till BeSmå, som nu fått treårig finansiering från Energimyndigheten och sammanlagda anslag på 15 miljoner kronor. Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt.

 


TMF har sedan länge arbetat med att hitta och genomföra energieffektiva lösningar för att minska energiförbrukningen i nybyggda hus – ett arbete som nu underlättas med BeSmå. Klustret syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för produktion av kostnadseffektiva småhus med lågt energi- och effektbehov samt att öka förutsättningarna för fler lönsamma och energieffektiviserande åtgärder i befintliga småhus. En viktig faktor är att hitta metoder som fungerar industriellt.

BeSmå vill även nå ut till branschen och småhusägare med budskapet om att med ett lågenergihus följer mervärden såsom lägre levnadskostnader och högre disponibel inkomst. Klustret har därmed både ett ekonomiskt och tekniskt fokus när det gäller energifrågan.

TMF är projektägare och har gett WSP i uppdrag att sköta sekretariatet genomprojektledning, koordinering liksom bistå med expertstöd inom energiteknik och byggnation. Charlotta Winkler på WSP är ansvarig för BeSmås sekretariat.

- Jag ser mycket fram emot uppväxlingen till ett treårigt perspektiv för BeSmå. Även andra faktorer förutom energieffektivitet behöver belysas. WSP har genomfört studier som visar att energieffektiva småhus även ger mervärden såsom lägre levnadskostnader och högre disponibel inkomst, bättre hälsa och välmående, minskade lokala luftföroreningar och ökade tillgångsvärden, säger Charlotta Winkler.

Från branschen deltar tolv av TMF:s medlemsföretag som producerar småhus samt ett flertal medlemsföretag som tillverkar fönster, dörrar och kök. Innovationsklustrets arbete följer två spår och - förutom nyproduktion – handlar det om renovering av det befintliga beståndet av Sveriges småhus.

Klustrets aktiviteter kommer att bedrivas i form av seminarier, workshops, utbildningar, utredningar och utvecklingsprojekt. Läs mer på energieffektivasmahus.se

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown