• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP rådgivande experter i innovativ tävling kring solel

Den 21–22 november arrangeras SOLution Göteborg, en kreativ verkstad och tävling där lag med olika bakgrund – arkitekter, ingenjörer, hackers, konsulter, studenter, professorer etc. – får 24 timmar på sig att utveckla innovativa idéer kring hur man kan utnyttja solenergin i Göteborg.

 

Varje lag ska presentera en idé/lösning som svarar på en av följande utmaningar:

  • Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi?
  • Hur kan vi integrera solceller i samhället och stadsmiljön?
  • Hur kan vi utnyttja, dela och visualisera information om solenergiproduktion?

WSP stöttar tävlingen i form av Charlotta Winkler och Martin Skoglund, som kommer att finnas på plats under första dagen i egenskap av experter inom ämnet solteknik, och fungera som bollplank till de tävlande.

– WSP har ledande expertkompetens och flerårig erfarenhet inom solenergiteknik, och en innovationstävling inom detta ämne känns inspirerande, spännande och helt rätt i tiden, berättar Charlotta Winkler, solenergiexpert på WSP. Att agera bollplank för de tävlande känns också naturligt då vi ofta har en tidig rådgivande roll gentemot våra uppdragsgivare, genom strategisk rådgivning och genom att lösa tekniska utmaningar med innovativ inriktning i arbetet.

SOLution Göteborg är ett samarbete mellan SP, Chalmers Ventures, Business Region Göteborg, Hållbar utveckling Väst och Shift Design med Göteborg Energi som värd.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown