• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP rådgivare vid förvärv av Abba-muséet

WSP rådgivare inom teknik- och miljöfrågor när Björn Ulveaus med flera köpte Konsthallen2 som bland annat inhyser Abba-muséet.

 

Björn Ulveaus köper fastigheten Konsthallen 2, tillsammans med hotellentreprenören Pelle Lindberg och Conni Jonsson. Under höstet 2014 deltog WSPs avdelning Real Estate som rådgivare inom teknik- och miljöfrågor, vid förvärvet av den välkända fastigheten på Djurgården i Stockholm som bland annat inhyser Abba-museet, hotellet Melody med tillhörande restaurang och Swedish Music Hall of Fame.  WSP arbetade i team tillsammans med rådgivare från advokatbyrån Vinge (legal) och PWC (skatt). I Due diligence arbetet ingick att belysa miljö-, installation-, brand- och byggnadstekniska aspekter.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown