• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP rekryterar inom exploatering

WSP har rekryterat Jan Hessel som gruppchef för en ny enhet med fokus på mark- och exploateringstjänster. Enheten ska möta den ökande efterfrågan från framför allt kommuner för dessa tjänster.

 

Jan Hessel, som är civilingenjör Lantmäteri och civilekonom i botten, kommer närmast från tjänsten som exploateringsstrateg i Danderyds kommun där han var ansvarig för driften av exploateringsprojekt i olika skeden. Dessförinnan arbetade han i Solna inom samma ansvarsområde och tidigare i Stockholm. Nu tar han med sig sin erfarenhet och kunskap till WSP och blir chef för den nya enheten som ska fokusera på tjänster för mark och exploatering.

– Det finns ett stort behov av exploateringstjänster i landet och att få vara med och bygga upp den här enheten känns därför mycket spännande. WSP är en av världens största teknikkonsulter och har mycket duktiga medarbetare. Med det som bas är vårt självklara mål för den nya enheten att bli kundernas förstahandsval, säger Jan Hessel.

Jan tillträdde sin nya tjänst den 1 november och är stationerad på WSPs huvudkontor i Stockholm.

 

Kontakt:

Jan Hessel
Jan Hessel
+46 10 7228264
Maria Lindfelt
Maria Lindfelt HR- och Kommunikationsdirektör