• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP satsar på projekteringsledning i Västsverige

Vladimir Milosevic rekryterades vid årsskiftet som avdelningschef för WSPs nya enhet för projekteringsledning i Göteborg. Enheten ska möta den ökande efterfrågan i regionen på totalåtagande och generalkonsultuppdrag av komplexa projekt.

 

- Jag valde WSP för att jag tycker att bolaget är ett multikulturellt bolag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för sina anställda. Mitt första mål i min nya roll är att bilda en stark och kompetent grupp som, på sikt, ska projekteringsleda de stora projekten i region väst, säger Vladmir.

Projekteringsledningsenheten ska även utgöra en tydlig kontaktpunkt för samarbete med entreprenörer och internationella partner. Vladimir Milosevic har erfarenhet från både beställar- och entreprenadsidan.

- Utöver min erfarenhet av projektledaransvar för organisationer så har jag inblick i hur det fungerar både hos beställaren och entreprenören. Dessutom har jag, med min internationella bakgrund och erfarenhet, en förståelse för vilka framgångsfaktorer som finns gällande internationellt samarbete – det handlar om rätt inställning och förståelse för olika kulturer, säger Vladimir.

Vladimir kommer närmast från Trafikverket Investering i Göteborg där han arbetade som projektledare. Tidigare har han varit projektledare, byggledare och projekteringsledare, bland annat på Sweco management. Han har även arbetat på på Vägverket Produktion (nuvarande Svevia) och jobbat med utvecklingsprojekt för Sida i Serbien, ett land där han ser möjliga samarbeten för WSP framöver.