• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP ska bedöma Singapores tunnelbana

WSP Parsons Brinckerhoff har i internationell konkurrens vunnit det prestigefulla uppdraget att bedöma skicket på Singapores hela ”Rapid Transit System”, RTS, som består av tunnelbana, MRT, och matarlinjer. Hela 18 mil spår med 144 stationer samt viadukter, broar och depåer ska i detalj kartläggas och utvärderas. All information samlas i en webbtjänst och ger Singapores Land Transport Authority (LTA) full kontroll av tunnelbanesystemets tillstånd och dess underhåll. Arbetet startade i september.

 

Tunnelbanesystemet Mass Rapid Transit, MRT, utgör ryggraden i Singapores kollektivtrafik och spänner över hela landet. WPSs uppdrag inkluderar kartläggning av MRTs samtliga spår, stationer, tunnlar, viadukter och depåer. Datainsamlingen kommer att genomföras med hjälp av WSP Parsons Brinckerhoffs världsledande teknik för 360-graders-fotografering och laserskanning, som bland annat använts i Stockholms tunnelbana.

- Att vi blir utvalda av LTA för att bedöma en av världens mest frekventerade MRT-system är fantastiskt. Det visar bland annat att WSP Parsons Brinkerhoff är ledande inom området automatisk datainsamling och presentation, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef, WSP Samhällsbyggnad. Vidare visar detta att vår Rail Advisory enhet, som leder arbetet och vilken ska göra de ekonomiska konsekvensbedömningarna, har kommit igång med raketfart.

Via tunnelbanespåren kan WSPs system, IAMS, direktskanna alla ytor i 15 km/tim. All teknisk och ekonomisk anläggningsdata placeras efter bearbetning i en webbtjänst, byggd av WSP, liknande Google street view.

WSP Parsons Brinkerhoffs team kommer att bemannas med medarbetare från Sverige men också från England, USA och Singapore. Målsättningen är att bearbetningen av inskannad data ska kunna ske dygnet runt genom att arbetsteamets medlemmar är stationerade på olika kontinenter. Slutresultatet blir ett anläggningsregister som ska ge Land Transport Authority full kontroll av tunnelbanesystemets tillstånd och underhåll.

Uppdraget startade i september och pågår fram till slutet av 2016.

IAMS är WSP Sveriges egenutvecklade system för mobil datainsamling, tillgångsinventering och anläggsanalys i järnvägsanläggningar. Systemet samlar in samtliga anläggningsdata i minst 15 km/h och möjliggör exakt mätning och analys i en ’street view’ där operatörer och underhållaren ser anläggningens samtliga delar och dess skick. IAMS har gränssnitt till kända underhålls- och ERP-system.

Artikeln hämtad från WSPs MyNewsDesk.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown