• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP ska projektera Helsingborgsexpressen

WSP har vunnit uppdraget att detaljprojektera Helsingborgsexpressen, en spårvägsliknande busstrafik som kommer att gå rakt igenom Helsingborg. Syftet är att öka kapaciteten för stadens busstrafik. Uppdragsgivare är Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs Stad. Arbetet påbörjas omedelbart.

 

Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Helsingborgsexpressen kommer att trafikera linje 1, mellan Råå och Dalhem, som är Helsingborgs mest frekventa busslinje. Det kommer att medföra ombyggnader av busshållsplatser för hög tillgänglighet, gatukorsningar, trafiksignaler och vägar med mittplacerade busskörfält. WSP kommer att för tre delprojekt (med option på ett fjärde) ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

- Helsingborgsexpressen är ett projekt som berör många och vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att genomföra uppdraget, säger Anders Danielsson, avdelningschef och ombud för WSP.

- Uppdraget innebär ett helhetsåtagande avseende detaljprojekteringen där vi kommer använda oss av vår breda och djupa kompetens, säger Jan Terne, uppdragsansvarig på WSP.

WSPs uppdrag omfattar kompetens inom bland annat utformning av gator och korsningar, vatten och avlopp, avvattning, belysning, gestaltning, landskap, geoteknik, vibrationer och trafikplanering. WSP påbörjar arbetet omedelbart. Ombyggnaden av de centrala delarna Drottningsgatan och Järnvägsgatan kommer att genomföras i ett annat projekt.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown