• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP skapar sektion med järnvägsfokus

WSP möter den växande efterfrågan på tjänster inom järnvägsmarknaden på flera sätt. Nu skapar man en särskild sektion, WSP Järnväg, med fokus på järnvägstjänster. Chef för den nya sektionen är PerOlof Olofsson.

 

WSP har den kompetens som krävs i alla skeden i järnvägsprocessen, från tidiga utredningar till färdig järnvägsanläggning. Inom WSP Järnväg samlas nu järnvägskompetens i två rikstäckande avdelningar; Bana och Mark samt Elkraft, Signal och Tele. PerOlof Olofsson, som tidigare varit avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Gävle under många år, har nu tillträtt som övergripande chef för WSP Järnväg.

 - WSP satsar stort på järnväg för att möta den ökande efterfrågan på järnvägskunnande både nationellt men också internationellt. Sektionen med järnvägsfokus är ett av flera steg i den satsningen, säger PerOlof Olofsson, chef för WSP Järnväg.

För ytterligare information v v kontakta:

PerOlof Olofsson, Sektionschef WSP Järnväg
Tel: 010-722 51 93 / 0703-13 88 99
E-post:  PerOlof.Olofsson@WSPGroup.se