• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP storsatsar på järnväg: ”Vi rekryterar framtidens järnvägsexperter”

De närmaste åren gör regeringen en mångmiljardsatsning på den svenska järnvägen. Även i Norge och Baltikum investeras det för mångmiljardbelopp. WSP möter den ökande efterfrågan på järnvägsexperter och har under 2013 fördubblat antalet anställda med specialistkompetens inom järnväg. Nästa år räknar man med en ytterligare fördubbling.

 

- Inom WSP har vi de expertkompetenser som krävs i alla skeden i järnvägsutveckling, från tidiga utredningar till färdig järnväg. Nu söker vi ytterligare medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens järnväg, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP. 

De kommande åren satsar regeringen 55 miljarder på underhåll, drift och utveckling av det svenska järnvägssystemet. Norge planerar en järnvägssatsning på 168 miljarder kronor och WSP har därför förstärkt sitt strategiska samarbete med Multiconsult genom Eskil Sellgren, samordningsansvarig för WSPs globala järnvägssatsning, och nu även ansvarig för försäljning av infrastruktur, både järnväg och väg, i Norge.

Baltikum har påbörjat arbetet med Rail Baltic, en del i EUs transportnätsprogram TEN-T. WSP tillsammans med estniska partner projektleder hela spårutbyggnaden i Estland, som därmed får sin första nya järnväg på 40 år.

WSP räknar med att öka omsättningen inom järnväg såväl i Sverige som i övriga Norden och Baltikum. Under 2013 fördubblades antalet medarbetare med specialistkompetens inom järnväg. Nästa år är målsättningen att dubblera ytterligare.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00