• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP utreder ny höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö

Som en del i Sverigeförhandlingen har Trafikverket ett uppdrag att ta fram studie för val av åtgärder och underlag till nationella infrastrukturplanen 2018 för ny höghastighetsbana mellan Jönköping och Malmö. Höghastighetsbanan planeras för persontåg i hastigheter upp till 320 km/h. WSP har fått uppdraget att utreda val av åtgärder.

 

WSP ska bland annat genomföra en landskapsanalys, en miljöbedömning och säkerställa att det finns byggbara linjer inom utbredningsområdena som föreslås. I uppdraget ingår även att identifiera och ta fram förslag på komplexa anläggnings- och geokonstruktioner samt att ta fram kostnadskalkyler och tidsbedömningar enligt succesivkalkyler.

– Trafikverket värdesatte internationella erfarenheter av höghastighetsjärnväg. Vi kommer därför att genomföra uppdraget tillsammans med kompetenser från WSP-koncernen globalt och från spanska TYPSA. En annan faktor till att vi vann var vår beskrivning av genomförandet av landskapsanalysen, vilket vi fick full poäng på. Detta är extra roligt då det är första gången som Trafikverkets nya riktlinjer för hur landskapsanalys ska genomföras tillämpas, säger Ola Kromnow, uppdragsledare på WSP. 

Uppdraget vanns i konkurrens med sex andra aktörer och kommer att genomföras under  2015 – 2018.  

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown