• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP utvecklar Rosendal i Uppsala

WSP har vunnit uppdraget som generalkonsult för utvecklingen av stadsdelen Rosendal i Uppsala. Här ska byggas cirka 3000 lägenheter, ett stort campusområde och ett antal skolor. Vi får ett helhetsansvar från tidigt skede och fram till byggnation. Uppdragsgivare är Uppsala kommun.

 

Uppsala växer snabbt. För att klara den ökade efterfrågan på boende måste mer än 25 000 bostäder byggas fram till 2050. Rosendalsfältet är en viktig pusselbit i utvecklingen. Här planeras en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Tillsammans med Tengbom arkitektkontor som underkonsult har WSP i tuff konkurrens nu fått uppdraget som generalkonsult för stadsbyggnadsprojektet i Rosendal.

- Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget. Planerna för Rosendal inkluderar allt vad modern stadsutveckling handlar om - ekonomisk, miljömässig och mänsklig utveckling för nuvarande och kommande generationer. WSP har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla framtidens framgångsrika städer, säger Fredrik Frensborg på WSP.

Konsultteamet ska utgöra projektstöd till Uppsala kommun i arbetet med områdets detaljplan och dess genomförandeskede. I uppdraget ingår att, i samarbete med Kontoret för samhällsutveckling, ta fram relevant underlagsmaterial för stadsbyggnadsprojektet. Även förprojektering av kommunala gator och kommunalt VA samt gestaltningsprogram avseende allmän platsmark och övergripande stadsrumskaraktärer för området som helhet, allmän platsmark såväl som kvartersmark är en del av uppdraget. 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown