• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP utvecklar framtidens städer

Med global kompetens från Chicago, London, Singapore & Shanghai tar WSP höghusprojekt och stadsutveckling till nya höjder.

 

Som en del av Global Exchange Initative, ett internationellt affärsutvecklingsprojekt, kommer 13 medarbetare från tre av WSP Sveriges olika affärsområden – WSP Samhällsbyggnad, WSP Byggprojektering repsektive WSP Systems – att besöka fyra kontor i WSP-koncernen under augusti-september 2016. Besöken syftar till att nyttja koncernens globala kompetens och skapa nya insikter och kundlösningar under temat Höga hus – Stadsutveckling når nya höjder.

Den multidisciplinära grupp som valts ut till initiativet kommer med sina olika tekniska kompetenser och med hjälp av WSPs internationella nätverk att utforska och utveckla olika lösningar för framtidens städer. Förutom att bidra till en unik jämförelse städerna emellan, vad gäller tekniska lösningar, kommer teamen att undersöka affärsmöjligheter ur olika aspekter. I London kommer till exempel en projektledare inom konstruktion, en gruppchef från VA-teknik och en elkraftsingenjör att använda The Shard som ett studieobjekt för att lära mer om kritiska kontrollpunkter i planering och projekteringsprocessen. I Singapore kommer en uppdragsansvarig, en senior transportingenjör, en bergtekniker och en byggnadsingenjör undersöka vilka mervärden som kan skapas av höga hus.

WSP-koncernen har varit aktiv inom utvecklingen av Höga Hus i närmare 50 år. Läs mer om andra pågående projekt här: http://www.wsp-pb.com/en/High-Rise/.

 

Kontakta ansvariga chefer för mer information:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown