• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP vald till en av Sveriges bästa arbetsgivare

När medarbetarna själva får betygsätta sin arbetsgivare placerar sig WSP på nummer 11 bland stora arbetsgivare, och är därmed en av landets bästa arbetsgivare. Och även bäst av landets teknikkonsulter. Det visar Universums och Metrojobbs årliga undersökning ”Sveriges Bästa Arbetsgivare”, där medarbetarna bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

 

- Vi är mycket glada för att vi är den bästa arbetsgivaren inom teknikkonsultbranschen. Det är resultatet av vårt långsiktiga arbete internt. För oss är nöjda medarbetare en direkt återspegling av att vi också har nöjda kunder. En feed-back vi ofta får från nyanställda är att vi överträffar förväntningarna, medan andra företag säger en massa bra saker, men inte lever upp till det. Detta skapar givetvis en stark lojalitet, säger Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör WSP.

WSPs tillväxtstrategi är att fördubbla omsättningen på fyra år. Att attrahera rätt kompetens är därför av största vikt.

- När konkurrensen om talangerna hårdnar blir det allt viktigare för en arbetsgivare att kunna skapa engagemang hos de egna medarbetarna och få dem att vilja stanna kvar. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till organisationens framgång genom att prestera på topp utan är också viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger, säger Petter Nylander, vd på Universum.

Den fullständiga rankingen finns på http://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown