• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP vann pris på nordisk konferens om förorenade områden

Den 15-18 september samlades över 350 forskare, myndighetsrepresentanter, konsulter och entreprenörer inom marksaneringsbranschen för konferensen ”Nordrocs 2014” i Stockholm. WSP var välrepresenterat vid konferensen genom talare, posters, deltagare i granskningskommittéen och som utställare och sponsor.

 

Konferensen, som arrangerades av Nätverket Renare Mark, är ett branschforum för förorenade områden i Norden. Temat för årets konferens var ”Crossing Borders”, med fokus på att dela information om och diskutera olika metoder för hur man hanterar förorenade områden i de nordiska länderna.

WSP vann pris för bästa poster med postern ”Using dredged sediment for the construction of an artificial island in Lake Mälaren” av Thobias Sahlin, WSP Samhällsbyggnad i Örebro och Veronica Ribé, WSP Environmentals Mark och Vatten-avdelning i Västerås.  Postern presenterade projektet ”Vågholme 1” om konstruktion av vågbrytare och den artificiella ön Vågholmen vid Öster Mälarstrand i Västerås. Vågholmen uppfördes med tanken ”Nyttiggörande av muddermassor i anläggningsändamål”.

Besökare av WSP:s monter på konferensen lyckades med konststycket att cykla ihop totalt 500 euro till Solvattens ”Safe Water” projekt (www.solvatten.se), vilket motsvarar 5 solvattendunkar, som var och en kan producera upp till 40 liter rent vatten/dygn.

Under konferensens avslutande session presenterade Helena Fürst, från WSP Environmentals Mark och Vatten-avdelning i Stockholm, en undersökning av effektiviteten bland statligt finansierade saneringsprojekt i Sverige slutförda under åren 2008 till 2013. Resultaten från undersökningen, som utfördes på uppdrag av Svenskt Näringsliv, kan användas som ett underlag för framtagande av strategier för att optimera såväl den socioekonomiska som miljömässiga vinsten med marksaneringsprojekt.

Våra presentationer och posters som visades på konferensen:

Presentation: State funded remidiations (pdf)

Poster: ”Using dredged sediment for the construction of an artificial island in Lake Mälaren” (pdf)