• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP vinnare av tävlingen om nya bron i Norrtälje Hamn

WSP, tillsammans med Degree of Freedom, Nuno arkitektur och Sting, vann tävlingen om hur den nya öppningsbara bron i Norrtälje Hamn ska utformas. Den framtida gång- och cykelbron över hamnbassängen knyter ihop Norrtälje på ett helt nytt sätt och låter den nya stadsdelen möta Societetsparken.

 

Fyra förslag lämnades in till tävlingen. I kravkriterierna ingick bland annat gestaltning, konstruktion samt praktisk och ekonomisk genomförbarhet. En bedömningsgrupp med representanter från Norrtälje kommun och externa sakkunniga utsåg slutligen WSPs förslag till vinnare. Motiveringen till valet löd:

”Bron ansluter väl till platsen och skapar i samspel med befintlig bro ett tydligt inramat årum och hamnbassäng. Förslaget förhåller sig till både det nya och det gamla Norrtälje på ett övertygande sätt. Med sitt sinnrika sätt att kombinera riktningar och utblickar längs vägen erbjuds en rik och varierad promenad, där stad och skärgård möts i en samlad form. Den är helt enkelt genial i sin enkelhet.”

- Vi är mycket stolta och glada över att vårt förslag vann. Bakom förslaget ligger gedigen kunskap, erfarenhet och innovativt tänkande inom brobyggande, säger WSPs uppdragsledare Lars Schagerström.

Partner i WSPs vinnande team: Nuno arkitektur i Oslo, Degree of Freedom, konsult inom bygg och anläggning, med kontor i Oslo, Valencia och Gdansk, samt Svenska Teknikingenjörer Sting AB, teknikdesign.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown