• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP vinnare i Kiruna

Kristallen heter det vinnande förslaget för Kirunas nya stadshus, som har utformats av Henning Larsen Architects tillsammans med Tema, WSP och UIWE.

 

Det nya Stadshuset kommer att skapa en samlingspunkt för staden som knyter an till Kirunas särskilda karaktär, kultur och historia. I stadshuset sammankopplas väl förankrat folkstyre och rika traditioner med en vision om en dynamisk politisk, social och kulturell mötesplats.

Stadshusets hjärta är den offentliga Kristallen, som är den inre byggnadsvolymen där utställningsrum, politiska rum och offentliga rum är staplade på varandra likt gyllene kristaller som växer upp igenom byggnaden, kristallen kommer att synas på långt håll med sina glimrande fasader. Omkring Kristallen svävar en snövit ring, som är en volym i tre våningar innehållande stadshusets alla förvaltningar. Tillsammans kopplar Kristallen och Ringen samman konst, kultur och politik på ett öppet, demokratiskt och engagerande sätt.

I tätt samarbete med teamet har Stefan Tyrbo och Anders Sjöstrand från WSP varit med om att ta fram byggnadens former och teknik.

Fakta om Kirunas nya Stadshus

Byggnad total LOA: 9700 kvm
Byggstart: maj 2014
Färdigställande: inflyttning i Stadshuset oktober 2016, färdigställande mark september 2017
Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S
Landskapsarkitekt: Tema
Konstruktör och VVS: WSP
Culture Design: UiWE

Bilder finns på www.henninglarsen.com

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00