• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP vinner handelsutredning för Göteborg

WSP har tilldelats uppdraget att göra en övergripande handelsutredning för Göteborg. Staden växer och behöver nya ytor för handel och service. I uppdraget ingår att utreda behovet av nya ytor över tid i staden. Där ingår även att ge näringslivets perspektiv på handelns utveckling i staden och en bild av vad den kräver för fysiska strukturer. Uppdragsgivare är Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

 

Ett rikt utbud av handel, kultur och service är ett viktigt inslag för Göteborg som besöksstad men också för de boende och arbetande i staden. Mot bakgrund av detta och stadens omfattande framtidsplaner vill stadsbyggnadskontoret tillsammans med fastighetskontoret göra en övergripande analys som utreder behovet av nya ytor för handel och konsumtion i staden. Handelsutredningen ska även visa var det från ett handelsperspektiv finns potential för de nya handelsytorna och hur olika platser relaterar till varandra.

- Vi är mycket stolta över att ha tilldelats uppdraget. Arbetet ska resultera i en bild av Göteborg ändra fram till 2035. Staden är inne i en oerhört intressant tillväxt- och utvecklingsfas så uppdraget känns mycket spännande, säger Fredrik Bergström, Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi.

Uppdraget påbörjades nyligen och löper fram till månadsskiftet september/oktober.

Foto: Anders Thornblad

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown