• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSPs flytt minskar CO2-utsläpp med 25 procent

Genom flytten till det nya kontoret i Göteborg minskar WSP CO2-utsläppen med en fjärdedel. Det centrala läget gör det enklare att åka kollektivt eller att cykla, vilket kommer att förändra resvanorna till och från arbetet för WSPs medarbetare. Något som kraftigt reducerar utsläppen.

 

Om det hållbara kontoret ska vara hållbart måste också resor i tjänsten och till och från arbetet räknas med. Vi har därför analyserat olika lokaliseringar och valt ett alternativ där kollektivtrafiken kan bidra till att markant korta restiderna till och från arbetet, säger Mickey Johansson, vice vd WSP.

Sedan mitten av februari finns WSP i det nybyggda kontorshuset på Ullevigatan 19, med gångavstånd till Göteborg Centralstation. Företaget tittade på flera olika alternativa områden för sitt nya kontor, bland annat Gamlestaden, där de satt tidigare, och Johanneberg. En jämförelse med dessa platser och Ullevigatan, visar att resandet minskar till och från arbetsplatsen med cirka 25 procent. Det motsvarar 600 000 fordonskilometer eller en minskning av CO2 med 80 ton. Dessutom ökar också andelen anställda som kan anses ha möjlighet att cykla till kontoret, från cirka 35 procent till ca 45 procent av alla anställda. Siffrorna är resultatet av en restidsstudie WSP genomförde som en del i beslutsunderlaget.

För att möta den förväntade ökningen av medarbetare som cyklar till jobbet, har WSP gjort om ett antal av sina förhyrda p-platser i huset till låsbar cykelparkering.  Den nya kontorsbyggnaden är en GreenBuilding-fastighet, miljöklassificerad för nivå Very Good enligt det internationella miljöklassificeringssystemet BREEAM. WSPs kontor är på 7 000 kvadratmeter, väl disponerat utan outnyttjade utrymmen. 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown