• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSPs nya varumärke: Vilka vi är och vart vi är på väg

Den snabba utvecklingen och tillväxten här på WSP har gjort det nödvändigt för oss att stanna upp och se på betydelsen av vårt gemensamma varumärke.

 

Att ifrågasätta status quo är en naturlig del av arbetet på WSP. Konsultrollen handlar om att ställa frågor, att se på problem från olika vinklar och att hitta lösningar som ofta bryter gamla mönster.

 

WSPs nya logotyp speglar den komplexa och svåra ingenjörskonsten och visar samtidigt en öppenhet för de ändlösa möjligheter som uppstår med 36 500 medarbetare världen över. Vår nya varumärkesplattform betonar vikten av att värna vår historia och bjuda in medarbetare, kunder och partners att ta del av vår värld.

Varumärket ska hjälpa oss att ytterligare styrka vår position på marknaden, inspirera oss att vara en del av samhällsutvecklingen och hjälpa oss att attrahera nya kollegor och företag.

Det nya varumärket innebär också att vi under året kommer få en ny efterlängtad funktionalitet och design på vår webbplats. Vi hoppas att du kommer vara lika nöjd som vi över vårt ”nya” WSP och vår fortsatta inriktning.