• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WashTec vann WSP-auktionen - växlar upp hållbarhetsarbetet

Under Musikhjälpen 2015 auktionerade WSP ut en rådgivning med Agneta Persson, Director Designing Future Cities. Vinnare blev WashTec, som nu fått ta del av sitt pris. Agneta träffade företagets vd, Magnus Olsson, för att prata hållbarhetsstrategier.

 

WashTec levererar maskiner och service för professionell fordonstvätt och vattenrening, d.v.s. tvättmaskiner för bilar, bussar och lastbilar.

- Det var ett väldigt intressant och givande samtal. Vi pratade om hållbarhetsstrategi på kort och lång sikt, möjliga åtgärder för ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, hur marknaden för biltvättar kan komma att förändras i takt med att elbilar och bilpooler vinner stora marknadsandelar, hur man från deras sida kan bidra till fler arbetstillfällen m.m. Vi pratade också om att hållbarhetsarbetet måste integreras i det ordinarie arbetet för att det ska få fotfäste i organisationen, och att det måste struktureras för att bli effektivt och enkelt, säger Agneta Persson.

Agneta framhåller att WashTec Sveriges koncept innefattar redan viktiga steg för en ökad hållbarhet. Deras biltvättar och utrustning är vattensnåla, har vattenrening, fokuserar mycket på vilka kemikaler som används och de är Svanen-certifierade.

- En viktig fråga för biltvättbranschen är att kunskapen om vattenanvändning och kemikalier behöver öka. I dagsläget sker cirka hälften av alla biltvättar hemma eller i en icke-certifierad verksamhet, där vattnet flödar och ingen vattenrening sker. Och endast få privatpersoner vet hur stor miljökonsekvens deras biltvätt har.

Vidare menar Agneta att om biltvättbranschen tillsammans med sina samarbetspartners utvecklar nya affärskoncept för att få fler att tvätta bilen i certifierade anläggningar kan man nå ökad hållbarhet såväl genom minskad resursåtgång som genom ökad sysselsättning.

Magnus Olsson, vd på WashTec, är också nöjd med mötet:

- Jag imponerades av Agnetas förmåga att både se de stora perspektiven och samtidigt bli konkret och komma med idéer för vår bransch och verksamhet.
Magnus känner sig stärkt i övertygelsen att WashTecs arbete är viktigt och att deras tjänster och produkter bidrar till ett hållbarare Sverige, både miljömässigt och socialt.

- Vi kan se på vårt hållbarhetsarbete i tre dimensioner, där vi kan jobba med mål i respektive dimension: vår verksamhet, våra kunders verksamhet och slutkonsumenterna, säger Magnus.
Viktigast nu är att bli konkreta och ta nästa steg i att utveckla hållbarhetsarbete, fortsätter Magnus. Han påpekar att som med övrig verksamhet, tror han på att sätta förväntningar och ambitioner som är utmanande men samtidigt realistiska. I takt med att mål uppnås, sätts sedan nya ambitiösare mål.

- Nästa steg blir att jag träffar Micael Ågren, Miljö- och Hållbarhetsansvarig på WSP Sverige, för att diskutera formerna för ett ramverk för vårt hållbarhetsarbete, avslutar Magnus Olsson.