• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP tar fram strategi för Solvallas byggnader

Solvalla använder WSP för att ta fram underlag för den framtida utvecklingen av området.

 

Solvalla har under lång tid fokuserat på sin kärnverksamhet travsport och de anläggningar som är nödvändiga för driva travsporten framåt. Verksamheten har sedan starten på Solvalla 1931 genomgått en rad förändringar vilket lett till att behoven av vissa byggnader förändrats och att fastighetstekniken i de många byggnaderna föråldrats.

Avdelningen Real Estate fick vid årsskiftet förtroendet att genomföra en analys av underhålls- och investeringsbehov i området för att på så sätt hjälpa Solvalla med att lägga upp en strategi för hur området ska användas och förvaltas effektivast i framtiden. Syftet är att se vilka byggnader som kan renoveras, utvecklas eller som rentav måste rivas.

Utmaningen för Solvalla ligger nu i att genomföra förändringar i området utan att störa travsportsverksamheten. Såväl läktare, hästsjukhus som travbanor har ingått i utredningen, liksom en energioptimeringsstudie av de gamla häststallarna. I arbetet ingick förutom 35 byggnader även en trojansk häst utförd i trä.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown