• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Detaljplaner för Tvärbanans Kistagren

 

Tvärbanan är en viktig del av Storstockholms utveckling. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag att ta fram detaljplaner för Tvärbana Norr Kistagrenen. Längs spårvägssträckan kommer 9 hållplatser att mellan Ulvsunda och Helenelund byggas. Planen är att banan ska börja trafikeras 2021. Av de i nuläget mer preciserade hållplatslägena kan nämnas att Kistagrenens första hållplats planeras vid Bromma Blocks där Tvärbanan kommer att gå på en bro genom en Bromma Blocks byggnad och nästa station ansluter till flygplatsen. I Sundbyberg får tvärbanan två hållplatser, Rissne och Stora Ursvik, därefter passerar banan genom Kista med två hållplatser och får sin ändhållplats i Helenelund i Sollentuna.