• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kommunikationsstöd för Nya tunnelbanan

 

I processen att planera för den nya tunnelbanan, bistår WSP Analys & Strategi den nya Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) med kommunikationsstöd under samrådsprocesserna.
FUT har utifrån 2013 års Stockholmsförhandling fått i uppdrag att planera, projektera och bygga ut Stockholms tunnelbanenät.

De nya sträckorna är:

  • från Kungsträdgården till Nacka
  • från Sofia till Gullmarsplan/Söderort
  • från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden
  • från Akalla till Barkarby station

Byggstarten beräknas kunna ske år 2016 och trafiken bedöms vara igång på alla sträckor år 2025. Totalt innebär utbyggnaden en samlad investering på 25,7 miljarder kronor.
WSP Analys & Strategi stöttar FUTs olika delprojekt i det kommunikationsarbete som sker i samband med de samrådsprocesser som just nu genomförs för de olika delsträckorna. Syftet med samråden är att informera om den planerade tunnelbaneutbyggnaden, få information till de pågående utredningarna och få synpunkter inför bl a val av sträckningar och stationslägen. I WSPs uppdrag ingår bl a intressentanalyser, media- och produktionsplanering, samrådsenkäter, attitydundersökningar och produktion av trycksaker.

– Det här är förstås ett jättespännande uppdrag där mycket av vår utmaning ligger i att under hårt pressade tidplaner få ihop mer strategiska delar som t ex intressentanalyser med den löpande produktion av trycksaker som vi tillsammans med våra beställare ansvarar för, uppger Bodil Sandén, WSPs uppdragsledare.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown