• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Trafikverkets samhällsbyggnadsperspektiv

Trafikverket ska enligt direktiv från regeringen arbeta med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag av Trafikanalys att utreda hur detta uttolkats och om det leder till en motsättning med direktivet att också arbeta utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 

Trafikverket och Näringsdepartementet har samstämmig syn av utgångspunkten i verkets arbete – trafikslagsövergripande, samverkan med andra aktörer, helhetssyn – är ledord i beskrivningen.
Skillnaden är att Trafikverket lagt en annan betydelse i ordet ”samhällsbyggare” och benämner sig istället som samhällsutvecklare.

Vid en genomgång av den nationella planen 2014 – 2025 framkommer att det finns samhällsekonomiskt beslutsunderlag för samtliga nya namngivna objekt utom ett, som Trafikverket pekat ut till planen. För de objekt som regeringen själva pekat ut till planen saknas däremot samhällsekonomiskt beslutsunderlag för mer än hälften.
Många objekt är också sk förhandlingslösningar där det sker sam- eller medfinansiering  ihop med exempelvis regionala aktörer, och om dessa ses som som ett uttryck för ett samhällsbyggnadsperspektiv, kan samhällsekonomiskt perspektiv framstå som fullt förenligt med samhällsbyggnadsperspektivet. Merparten av de förhandlingslösningar som Trafikverket har prioriterat in i planen bedöms nämligen vara lönsamma.