• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Regionernas kamp – vinnare eller förlorare?

I dag publicerar WSP årets upplaga av ”Regionernas kamp”. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner.

 

”Regionernas kamp” presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka. Nära kopplat till detta är åldersstrukturen i riket såväl som på region- och kommunnivå. ”Unga” regioner har en stor arbetskraftspotential. ”Äldre” regioner står inför stora utmaningar.

Ett nytt perspektiv är ”hur” våra regioner växer, och med vilken typ av ny befolkning. Består tillväxten av födelseöverskott? Inrikes inflyttning? Invandring? Detta har stor betydelse för tillväxtens potential – vilken typ av arbetskraft och konsumtionskraft kommer på sikt att finnas i regionen?

I samhällsdebatten har särskilt fokus riktats mot den kraftigt ökande flyktinginvandringen. I rapporten presenteras också flera perspektiv på temat integration; hur stor andel utrikes födda finns i våra regioner och hur snabbt kommer de i sysselsättning? Vilka regioner är bäst och sämst på att sysselsätta sina utrikes födda?

Andra teman är sysselsättning,där vi belyser hur stor andel av befolkningen som arbetar och hur inkomsterna växer? Ett närliggande tema är utbildningsnivå som jämförs mellan olika delar av Sverige. I takt med att produktion och tjänster blir alltmer specialiserade och får ett högre kunskapsinnehåll krävs en välutbildad befolkning, men här är spridningen stor i riket.

”I Regionernas kamp kan vi konstatera att svensk ekonomi haft en god utveckling under merparten av två decennier, men att utvecklingskraften är ojämnt fördelad i riket. Den stora frågan blir hur dessa utmaningar ska mötas och möjligheter tillvaratas?”, säger Mattias Frithiof, Avdelningschef, WSP Analys & Strategi.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet HÄR (pdf).

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown