• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Thought leaders

Nedan hittar du WSP Sveriges Thought leaders - experter och specialister inom en rad olika områden. De är vana talare och föredragshållare som gärna ställer upp och delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens inom deras respektive område.

 

Att leda framtidens samhällsbyggande

Den som har koll på omvärlden slipper bli överraskad

Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?

Att skapa gröna fastigheter med god lönsamhet

Att få tågen att gå som på räls

Regional tillväxt för attraktivt boende

Trafiksäker framkomlighet och färdkvalitet

VA – Att låna vatten klokt

Med engagemang och samverkan bygger vi hållbara städer.

Solenergi – ett steg i Kyotopyramiden

BIM the WSP-way

Hur bygger man hållbart med god akustik?

Energieffektiva och miljövänliga byggnader med ökat värde

Bygg energieffektivt och tjäna pengar

Rätt underlag för fastighetsaffärer

Rädda havet- en god affärsidé