• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Anna Dahlman Petri

VA – Att låna vatten klokt

 

Vatten- och avloppsfrågan är dold i det svenska samhället och det är en utmaning för alla aktörer inom VA-området att skapa en fungerande infrastruktur. Det är förutsättningen för en hållbar växande stad.

Anna Dahlman Petri, civilekonom och ledande expert inom vatten- och avloppsområdet. Annas expertis är framförallt inom ekonomi, finansiering och juridik för vatten och avloppstjänster. Hon har 20 års erfarenhet inom området såväl från Sverige och i Östeuropa.

 

Kontakt:

Anna Dahlman Petri
Anna Dahlman Petri