• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Björn Hugosson

Transportsystemet i en föränderlig värld

 

Hur skapar man ett effektivt trafiksystem i kommunen? Det blir allt viktigare att i den växande staden utforma trafiksystemet på ett hållbart ekonomiskt och energieffektivt sätt.

Björn Hugosson är civilingenjör med 20 års erfarenhet som både konsult och beställare inom hållbara transporter. Björns expertområden är miljöfordon och ledning av stora projekt. Han arbetar även med trafikstrategier och transportpolitiska utredningar.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown