• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Charlotta Winkler

Solenergi – ett steg i Kyotopyramiden

 

Visionen om en framtida stad som försörjs helt eller delvis med hjälp av naturliga energikällor som solenergi närmar sig en faktisk verklighet. Arbetet sker i både större och mindre skala, där energikloka hus med minimerad värmeförlust på senare tid uppmärksammats som ett intressant alternativ. Kyotopyramidens upplägg som visar en väg till låg energiprestanda och hållbarhet inom bebyggelsens energikoncept är nu väl etablerad och innefattar solenergi som en viktig del.

Charlotta Winkler har civilingenjörsexamen från Danmarks Tekniska Universitet med inriktning Energiteknik, och specialisering på förnybara energikällor och energieffektivitet. Hon är sedan 2010 styrelsemedlem i branschföreningen Svensk Solenergi och arbetar på WSP med effektiva och hållbara energikoncept i bebyggelsen och speciellt med passivhuskonceptet. Arbetet innefattar övergripande småskalig energiproduktion med fokus på solenergi.

 

Kontakt:

Charlotta Winkler
Charlotta Winkler Technical Director