• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fredrik Frensborg

Med engagemang och samverkan bygger vi hållbara städer.

 

I många städer planeras för ett kraftigt ökat bostadsbyggande. I stora stadsutvecklingsprojekt är det avgörande att få till en smidig process så att projekten inte stannar av. Samtidigt är det av stor vikt att nå långt i utformnings- och hållbarhetsfrågor.

Fredrik har stor erfarenhet av tjänster som möjliggör för många aktörer att samverka framgångsrikt. Hör honom berätta om hur man lyckas bygga en attraktiv hållbar stad.

 

Kontakt:

Fredrik Frensborg
Fredrik Frensborg Chef Urban utveckling Uppsala