• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Håkan Nilsson

Energieffektiva och miljövänliga byggnader med ökat värde

 

I samband med dagens allt större fokus på energi- och resurseffektivitet i den befintliga bebyggelsen samt ett hållbart byggande kommer kompetensen för att bedöma den tekniska funktionen för byggnader och konstruktioner som tillverkas på nya sätt att vara avgörande för framgång. Energieffektivitet, innemiljö, beständighet måste vara på topp. Kravställning, design, dimensionering och riskbedömning av byggnadens tekniska funktion kommer både nu och i framtiden att ha stor betydelse.

Håkan Nilsson är en ledande expert både i Sverige och utomlands inom områdena inomhusmiljö, brukarbehov och kundnöjdhet. Håkan är civilingenjör och teknologie doktor inom både byggvetenskap och installationsteknik med mångårig bred erfarenhet inom de flesta av byggnadsfysikens områden. Han är en del av WSPs världsomspännande nätverk av ”GreenBuilding Leaders”.

 

Kontakt:

Håkan Nilsson
Håkan Nilsson Avdelningschef Byggnadsfysik Stockholm