• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Johan Granlund

Trafiksäker framkomlighet och färdkvalitet

 

Sedan riksdagen 1997 fattade beslut om Nollvisionen, har 75 000 människor blivit svårt skadade i trafik på svenska vägar. Mer än var femte som dött på arbetstid de senaste 20 åren har gjort det i vägtrafiken. Därmed är trafiksäkerhet den enskilt viktigaste arbetsmiljöfrågan för de flesta som trafikerar vägar på arbetstid. År 2014 körde lastbilschaufförerna upp på toppen av listan över Sveriges dödligaste yrken.

Johan Granlund är civilingenjör i vägbyggnad och har specialistkompetens på analyser av färdkvalitet och vägsäkerhet relaterad till vägens utformning, vägkroppens konstruktion och vägytans skick. Han är en av författarna till Asfaltboken och har skrivit en rad uppsatser i vetenskapliga journaler och i fackpress inom fordonsteknik, transportteknik samt väg- och flygfältsteknik.

Johan har lett internationella konsultuppdrag  i Finland, Norge, Danmark, Storbritannien samt medverkat som expert i EUs och Rysslands Kolarctic-projekt för säkrare lastbilstransporter i Barentsregionen.

 

Kontakt:

Johan Granlund
Johan Granlund