• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Johnny Wahlström

Rätt underlag för fastighetsaffärer

 

Drygt hälften av en byggnads driftskostnader härrör direkt från dess tekniska system och energikostnader. På dagens marknad byter fastigheter ägare allt oftare, varför värdefull teknisk historik går förlorad. Nya förvaltningsorganisationer gör tillfälliga inhopp och förvaltningsbudgetar och investeringsbeslut baseras på kortsiktiga nyckeltalsbedömningar utan närmare granskning. Genom att göra analyser av sitt fastighetsbestånd kan man optimera sin förvaltning men även få fram ett bra underlag för investeringsbeslut.

Johnny Wahlström ansvarar sedan 2006 för WSPs fastighetsrådgivning inom teknik och miljö. Han har arbetat med riskanalyser och utredning av byggnadsskador i hela sitt yrkesverksamma liv och har stor erfarenhet av att arbeta med fastighetsbranschens alla aktörer i gränslandet mellan tekniska, legala och ekonomiska aspekter.

 

Kontakt:

Johnny Wahlström
Johnny Wahlström International relations / Head of Real Estate dep