• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Klas Hagberg

Hur bygger man hållbart med god akustik?

 

Hållbart byggande förknippas ofta med förnybara material såsom trä. Trä används alltmer i flerbostadshus och är en viktig näringsgren för Sverige och många andra Europeiska länder. Trä används också inom möbelindustrin bland annat för att utveckla nya ljudabsorbenter. Akustiken i en miljö med mycket trä förändras dock jämfört med vad vi är vana vid, detta kräver såväl nytänkande som innovation för att utnyttjas på rätt sätt.

Klas Hagberg är chef för WSP akustik i Sverige och forskarutbildad, Tekn. Lic inom akustik. Klas driver idag flera internationella forsknings- och utvecklingsprojekt primärt inom byggnadsakustik och inredningsakustik. Klas är idag en ledande expert inom akustik i träbyggande. Träbyggande är akustiskt komplext men mycket viktigt för ett hållbart byggande i framtiden.

 

Kontakt:

Klas Hagberg
Klas Hagberg Sektionschef