• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Magnus Meyer

Att leda framtidens samhällsbyggande

 

Vi står inför stora utmaningar inom miljö, klimat, ekonomi, resursanvändning och sociala frågor. Det är främst två globala långsiktiga trender som gradvis ökar trycket på anpassning och förändring av samhällsbyggandet – snabb urbanisering och klimat- och energifrågan.

För att lyckas skapa det framtida hållbara samhället måste därför ledarskapet inom samhällsbyggnadssektorn förändras. Det krävs samverkan mellan alla aktörer; politiker, forskare, konsulter, bygg- och fastighetsbolag, kommuner, energibolag m.fl. Det krävs samhällsplanerare som kan se synergier men även målkonflikter.

Magnus Meyer är sedan mars 2014 VD på WSP Sverige med ansvar för den svenska verksamheten i ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med omkring 2500 medarbetare i Sverige. Han är civilingenjör med mångårig erfarenhet från fastighets- och finansbranschen. Under de senaste åren var han vd för Tengbomgruppen som under hans ledning mångdubblade tillväxten. Han har även arbetat som affärsområdeschef i Ljungberggruppen och som teknisk vetenskaplig attaché i USA. Han har även en teknologie licentiatexamen i byggandets ekonomi och organisation. Blev i maj 2014 invald som styrelseledamot i Sweden GreenBuilding Council.

 

Kontakt:

Magnus Meyer
Magnus Meyer VD WSP Sverige AB
+46 10 722 87 12