• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Maria Pleiborn

Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?

 

Det är numera de svenska hushållen som står för huvuddelen av bostadsinvesteringarna. Vi måste få investera mer – det är viktigt att inte reformer som nu diskuteras hämmar hushållens efterfrågan – annars blir det inga nya bostäder.

Maria har varit konsult med inriktning på bostadsmarknadsfrågor i över 15 år. Hennes huvudsakliga kompetens är bostadsmarknadens utveckling och fastighetsprisernas förklaringsfaktorer. Hon har under lång tid arbetat med modeller som förklarar hur priser på bostäder och fastigheter varierar över tid, geografi och kvaliteter.

Maria anlitas ofta som föreläsare och brinner för att förklara sambanden mellan befolkningsförändringar, bostadsbyggande och ekonomi på lokala och regionala bostadsmarknader.

 

Kontakt:

Maria Pleiborn
Maria Pleiborn Seniorkonsult, Demograf