• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Mats Önner

Att få tågen att gå som på räls

 

Bristande punktlighet och fel på tåg och infrastruktur drabbar resenärer för ofta med ett ständigt sjunkande förtroende för tågresande som följd. Ständigt ökande tågtrafik gör att godstransporterna tar allt längre tid och mer gods flyttas till lastbilar. Alla vill ju ha en tillförlitlig, billig och effektiv järnväg men efter snart 200 år av järnväg och 25 år av avreglering, finns det fortfarande ett stort antal problem som inte alla marknadsaktörer har löst ännu.

Mats Önner har arbetat med alla aspekter av järnväg; från mycket stora infrastrukturprojekt över fordons- eller infrastrukturunderhåll till omstrukturering och effektiviseringsåtgärder och – studier. Han har lett stora organisationer i både Sverige och Europa. Han har arbetat i Asien och Nordamerika och aktivt arbetat med och studerat den moderna järnvägens alla aspekter.

Han tar inga etablerade sanningar för givet och påvisar gärna med konkreta exempel och på ett underhållande sätt hur det rådande paradigmet kan ifrågasättas och ett annat införas.

Mats är en talare med gedigna internationella ledaregenskaper.

 

Kontakt:

Mats Önner
Mats Önner
+46 10 7228969